Popper Péter honlapja
Könyvek

A tigris és majom

Valaki rám nézett mélyen: Hát nem tudja? Csak két típusú ember van a világon. Majmok és tigrisek.A majmok nagy csapatban élnek a fákon, mindig izgatottak, valami nagyon fontos történik közöttük. A tigrisek barlangokban laknak, egymástól nagy távolságokra, nyugodtan, méltósággal. Ők a nagyvadak. A beszédükről lehet felismerni őket. A majmoknak sztorijaik, panaszaik és aranyköpéseik vannak. A tigriseknek bolyongásaik, szenvedéseik és megismeréseik. De csak az egyik nyelven lehet beszélni, vagy majomul, vagy tigrisül. A másikat elfelejtjük.Nagyon fiatal voltam akkoriban, amikor ezek a szavak megmentettek az elmajmosodástól, amire komoly hajlamom volt.Azután egyszer ezt felidéztem Mihancsik Zsófiának, aki addig beszélgetett velem, amíg egy interjúkötet lett belőle.Ennek már öt éve.És most a Kiadó ismét rávett a feltárulkozásra; arra, hogy az elmúlt fél évtized tapasztalatait összegyűjtve – rengeteg társadalmi átalakulást, egyetértést és ellenérzést, valamint a felettem elvonuló évek és események belső változásait megélve – folytassuk a beszélgetést. Megint csak igyekeztem igazat mondani, még ha rossz fényt vet is rám.Ezzel a további beszélgetéssel kiegészítve tartják most a kezükben a Tigris és majom új kiadását. Fogadják jóindulattal és megértéssel. Popper Péter

Ára: 1 400 Ft

Az élet sója

Mióta a zsidóság létezik, volt, van és lesz zsidókérdés. Ma Közép-Európában, Kelet-Európában a zsidóprobléma újra kimondhatóvá vált, méghozzá a kollektív elfojtások reakciójaképpen harsányan. Az asszimiláns, félasszimiláns és státuszukat őrző zsidók, a vad zsidógyűlölők és a "kultúrantiszemiták" a közömbösek és a filoszemiták sokszor "meg nem gondolt gondolatai" érthetetlen, némelykor értelmetlen hangzavarrá olvadnak össze. E lármán már nem ront, nem is javít ha mi is belekiabáljuk:
Magyarországon a zsidóság nem vallás, hiszen tömegével vannak vallástalan, más vallású zsidók! A zsidóság nem kultúra, mert a magyar zsidók többsége mit sem tud sem az izraeli, sem a jiddis kultúráról, még kevésbé a biblikusról, s ha álmából felkeltik, Petőfit, Adyt és József Attilát nevezik meg költőként.
A zsidóság nem kisebbségi népcsoport, mert régebbi, mint az "anyaország", amihez sem anyanyelvi, sem kulturális, sem gazdasági gyökerek nem kötik, s 1600 éve történetiek sem.
Hát akkor mi a zsidóság?
Magyarországon ma zsidónak lenni LELKIÁLLAPOT"


(Popper Péter)

Ára: 2 240 Ft

Az Írás- Az Ószövetség A Teremtés Könyvétől Malakiás prófétáig

Az Írás című könyvének ebben a kötetében a szerző - hűségesen követve a Bibliában leírt fontosabb eseményeket, történeteket és gondolatokat - érdekesen, olvasmányosan ismerteti az Ószövetség könyveit. A hitelesség érdekében sokat idéz az eredeti szövegből - Károli Gáspár klasszikus fordítása alapján -, de a mai magyar nyelvnek megfelelő érthetőséggel. És mint a XXI. század embere, óvatosan - minden térítési vagy tagadási szándék nélkül -, arról is mesél Olvasóinak, amit a saját hite, gondolatai, töprengései, kétségei - és korunk ellentmondásai sugallnak. A kiadó és a szerző karácsonyra tervezi Az Írás második kötetének megjelenését, amely az Újszövetségről szól.

Ára: 1 584 Ft

Az Írás- Az Újszövetség Máté evangéliumától a Jelenések könyvéig

Kétségtelenül a világtörténelem legnagyobb szellemi forradalma a kereszténység volt. A zsidóság története úgy is felfogható, mint előkészület a Megváltó fogadására: szellemi és testi tisztaság megteremtése, a megingathatatlan hit az egyetlen Istenben, a szigorú elzárkózás a pogány kultúráktól. Könyvem első kötete az Ószövetséget próbálja közelebb hozni a mai emberhez. A mostani, második kötet középpontjában az Újszövetség áll, a négy evangélium, az apostolok cselekedetei és levelei, valamint a Jelenések könyve. Ezt az anyagot még kiegészítettem némely egyéb irat részletével is, hogy az érdeklődő olvasó képet kapjon a Krisztus utáni századok szellemi atmoszférájáról és a későbbi eretnekségek keletkezéséről. Jézus soha nem írta le tanításait. Az életével, cselekedeteivel, beszélgetéseivel és szenvedéseivel tanított. Viszonylag kevés hiteles irat maradt fenn életművéről. Azt remélem. hogy kötetemen átragyog Jézus szellemi fölénye, ami a korszak minden alakja fölé emeli: rendíthetetlen hite és ereje, amely kizár jelleméből minden személyes gyűlöletet; valamint tanítványainak fiatalsága, lendülete, bátorsága, emberi nagysága és gyengesége egyaránt.

Ára: 1 584 Ft

Az Írás. Az Ótestamentum és az Újtestamentum

Az Ószövetség és az Újszövetség történetei egy kötetben, a világhírű francia grafikus és festő, Gustave Doré 50 rajzával illusztrálva.


Az Ószövetség - A Teremtés könyvétől Malakiás prófétáig
Az első kötetben a szerző hűségesen követve a Bibliában leírt fontosabb eseményeket, történeteket és gondolatokat, érdekesen, olvasmányosan ismerteti az Ószövetség könyveit.
Sokat idéz az eredeti szövegből. Minden térítési és tagadási szándék nélkül arról is mesél, amit a saját hite, gondolatai, töprengései, kétségei és korunk ellentmondásai sugallnak.


Az Újszövetség - Máté evangéliumától a Jelenések könyvéig
A második kötet középpontjában az Újszövetség áll, a négy evangélium, az apostolok cselekedetei és levelei, valamint a Jelenések könyve. A szerző kiegészítette az un. apokrif evangéliumok és egyéb iratok egy részével is kötetét, hogy az érdeklődő olvasó képet kapjon a Krisztus utáni századok szellemi atmoszférájáról, és a későbbi eretnekségek keletkezéséről . Szándéka, hogy a kétezer év előtti júdeai eseményeket emberi közelségbe hozza a gondolkodó olvasóhoz.


Ára: 3 600 Ft