Popper Péter honlapja
Könyvek

Egy illúzió halála

Popper Péternek új könyve jelent meg, címe: Egy illúzió halála. Erről a könyvről iszonyú könnyű írni. Mert aktuális. Mindenki érzi, hogy valami a küszöbön van, amiről nem akarunk tudomást venni. Elzárkózunk valami elől. Mi az? Mitől félünk?Apokaliptikus látomásokkal rémít a világ, véglegesnek tűnő, nagy egyesüléssel, amit nehezen viselünk, mert nem lesznek falaink, amikkel el tudjuk magunkat határolni a többiektől. Európában óriási kultúrája van az elszigetelődésnek és a hárításnak. Temérdek kérdést vet fel a mai élet. Hiába; új évszázad, évezred kezdődött.A problémáinkat mind ismerjük. Globalizálódó világban élünk, és el kell fogadnunk, hogy a hagyományos értelemben vett európai világfelfogás nem az egyetlen nézőpont. A médiából nap, mint nap kapunk valamit, amitől félni lehet.Azt mondják, a világ kinyílt, a világ megtelt emberrel. Túlnépesedés, globális felmelegedés, háborúk, összetűzések fenyegetnek. De ki is harcol kivel? Úgy tűnik, mintha a nyugati világ önigazolásképp harcolna, mert megrendült szilárd hite. Mi van, ha nem az ő útja az egyedül helyes?Túl sok mindenben akarjuk befolyásolni életünket: el akarjuk tagadni az öregedést. Egyre többet hallani, hogy Európa megöregedett. És ezt az európai lélek képtelen elviselni: ha holtunkig tagadjuk kozmetikussal, plasztikai sebésszel, wellness-fitness-séggel, legújabb divattal, akkor soha nem fogunk tudni tovább lépni.A fiataljaink is hamarabb érnek, mert nem tudnak megszabadulni a bűntudattól, amiért nem egy előző generáció elvárásainak megfelelően élnek. Képtelenek vagyunk elviselni, hogy egyre hamarabb jövünk rá tévedéseinkre, és inkább újra, görcsösen ismételgetve tévedünk, semhogy szembenéznénk önmagunkkal.Tiszteljük öregeinket és lépjünk tovább! Popper keserű, de nem megkeseredett életigenlést kínál. Egy globális szakadékot próbál meg átlépni azzal, hogy rámutat: mind ugyanebben a világban élünk.És nincs szörnyűbb, mint ha kiderül, hogy millió felépített világocskánk: országaink, népeink, szubkultúráink, virtuális világaink valójában csak álomképek sokasága.Erről a könyvről nehéz írni. Ugyanis szembenéz valami elfogadhatatlannal. Az európai kultúra pusztulására tekint rá Popper Péter legújabb könyve. Az illúzió a múlt és a jövő, amelybe menekülünk a jelen elől.Az iszonyú kétség, hogy nem jártunk a helyes úton. Ha volt egyáltalán helyes út. Lehet, hogy, mint a taoisták vallják, csak Út van.Popper Péter könyve ezen az úton végigkísér gyanakvó fiatalt és csalódott öreget egyaránt, Vergiliusul és Beatricéül adva nekik az európaiság, emberiség eszméjét magukban hordó költők, írók, gondolkodók műveit.Megvilágosító erejű utazás végigolvasni ezt a könyvet. Szívből ajánlom, nem csak öregeknek, nem csak fiataloknak. Minden huszonegyedik században élő embernek. Olyanoknak, akik kérdéseket tesznek fel. Például, hogy: Minden ennyire rossz? Csak ne lepődjenek meg, ha kérdéseket kapnak válaszul.

Ára: 1 984 Ft

Fáj-e maghalni?

A pszichológus-közíró szerző ebben a művében a halálról, a halálfélelemről, a test és lélek viszonyáról, az öngyilkosságról, az erkölcsi világrendről, a haldoklásról és a gyászról szól. Válaszolni próbál olyan kérdésekre, hogy mit tegyünk a halálfélelemmel, miben érdemes hinnünk, és mi az a kevés, amit az "ismeretlen birodalomról" tudhatunk.

Ára: 920 Ft

Felnőttnek lenni

Mindenki igazán felnőtt-e, aki testileg nagyra nőtt, sok évet tudhat maga mögött és állampolgári jogai vannak? Hátha csak egy felnőtt méretű cipőben, jelmezben botladozó gyerek? Mit jelent felnőttnek lenni gondolkodásunkban, érzelmeinkben, erkölcsünkben, kapcsolatainkban, szexuális fantáziánkban és az ágyban? Nem jobb-e valamit megőrizni és vállalni gyermeki és kamaszos világlátásunkból, érzelemvilágunkból? Az ifjúság és a vénség közötti évtizedekről töpreng és vitatkozik önmagával ebben a könyvben a szerző.

Ára: 1 184 Ft

Gázláng

Marton Frigyes évtizedeken át gyűjtötte a munkaszolgálatos táborokban és a lágerekben keletkezett verseket, prózai írásokat, drámákat, rajzokat. Ebből a gyűjteményből sugárzott, nagy feltűnést keltő műsort a Magyar Rádió, "Tetű etűd" címmel. Ennek a műsornak a bevezetőjében mondotta Marton Frigyes: "Nem vagyok zsidó, nem vagyok cigány. De zsidóvá és cigánnyá tett engem a kor, amelyben élek." Ez a kötet válogatást tartalmaz Marton Frigyes gyűjtéséből.

Ára: 1 200 Ft

Hazugság nélkül

Az ismert pszichológus-közíró szerző azt a kérdést vizsgálja, hogy lehet-e élni hazugság nélkül? Néhány fejezet a kötetből: A hazugság születése - Az igazság szemtanúi - Amit tudunk és amit elhittünk - Lehet-e megváltozni? - A kegyes hazugság - Őszinteség a kapcsolatokban - Az önismeret szakadékai - Lódítasz vagy hazudsz? - Miért hazudunk?

Ára: 920 Ft