Popper Péter honlapja
Könyvek

Holdidő

"Mélységes mély a múltnak kútja", de nem csak a történelemé, az emberiségé, hanem a tiszavirág életű egyéné is. Ez igazi csoda! Élünk hetven-nyolcvan "kurta földi évet", s visszatekintve döbbenetes mennyiségű, évszázadokra való emlék kígyózik mögöttünk. Olyan ez, mint az álom. Alváskor néhány perc alatt napokat és hónapokat, sőt éveket élhetünk át. Úgy látszik kétféle idő él az emberben: a földi életé és az örökkévalóságé. Ez a könyv, kalandozás az én nemzedékem múltjában, a békebeli béke, a háború, a diktatúrák és a csalóka szabadság éveiben, amelyeket ma sommásan egyszerűsítve "átkos múltnak" hazudnak. Persze bőven volt részünk embertelenségben, kegyetlenségben, a butaság pöffeszkedésében, akárcsak ma. Mégis sokszor áttört rajta a szellemi fény: az alkotás lehetősége, a szerelem, a jókedv, az önmagunkra ismerés, és az abszurd világ szívből eredő kinevetése. Portrékat írok őseimről, és egykori "nagyemberekről", sőt ebben a 1o arcképpel bővített új kiadásban egészen kicsi emberekről is, de csak olyanokról, akiket személyesen ismertem és nagy hatással voltak rám. Művészek, tudósok, papok, filozófusok, politikusok, szélhámosok, háztartási rabszolgák arcéle villan fel. Ma már mind halottak. Életben lévő rokonaik, barátaik bocsánatát kérem.

Ára: 1 984 Ft

Hordaléktalajon

Számomra a rendetlenség olyan rend, amiben csak én ismerem ki magam. Ám adódnak ünnepi vagy szorongásos pillanatok, amikor az ember rendet tesz a fiókjaiban, az asztalán, a szobájában és az életében. Végignéz mindazon, ami az idők során felgyülemlett benne és körülötte. Mit tartson meg, mit engedhet el véglegesen? S mit ér mindaz, amit magával cipel, magában hordoz? Mi az, amit eddig valamiért elzárt a nyilvánosság elől? Természetesen nem az intimitásokról van szó, hanem mindarról, aminek köze van a gondolkodáshoz, a műveltséghez, az alkotáshoz. A kötet egy ilyen rendrakási kísérlet némely anyagát mutatja meg. Egy-két kérdésemre választ vártam ettől a könyvtől, de nem felelt nekem. Remélem, az olvasónak mond valamit, ami érdemessé teszi, hogy lapozgasson benne.

Ára: 2 240 Ft

Ingovány - A rejtőzködő lélek keresése

A pszichológia is hordaléktalajon jár, mint minden tudomány és emberi megismerés. Valószínűleg alázatosan el kellene fogadnunk ezt a tényt, és inkább gondosan figyelni a gyógyító, a tanító és kutató aprómunkára. De a kíváncsiság - a megismerés vágyának is nevezhetném - mégis belecsábított ebbe a kalandba. Hátha valahol szilárd altalajra taposhatok. Végigfürkésztem az általam megközelíthető tudományos, vallásos, filozófiai és művészeti nézeteket, a régi hagyományokat is beleértve. Mindez illúziónak bizonyult. Pedig igyekeztem vigyázni, Arany János tanácsa szerint: "Mint ki éjjel vízbe gázol, s minden lépést óva tesz." Egyetlen haszon talán mégis származott ebből a könyvből. Bizonyította azt a sokszor megsejtett, furcsa tényt, hogy az emberi megértés legmagasabb szintje mégis csak a mágikus gondolkozás volt. Az a világszemlélet, amely a mindenséget homogén egységnek hirdette, azomos alapanyagúnak, ennek következtében metamorfotikusnak, ahol minden mindennek egyenlő eséllyel lehet oka és okozata, minden mindenné átalakulhat. Társadalom és természet, fizika és biológia, lélek és anyag, ösztön és tudat, művészet és tudomány mind ugyanaz. Minden a végső ok, a causa sui, az Isten vagy a tao manifesztációja, aki "sok tükörben nézi magát, s mindegyikben egy másik arcát látja."

Ára: 1 824 Ft

Kinyílt az ég?

Popper Péter azt hirdeti, hogy a műveltség titka: olvasni és elgondolkozni azon, amit olvasott az ember, aztán megint olvasni, és megint elgondolkozni - mindhalálig. Ám ennek a szellemi kalandnak érzelmi vetülete is feldereng. Vannak emberek, akik versekkel szoktak imádkozni. Ez az alapgondolata Popper Péter legújabb könyvének. Ez a könyv tulajdonképpen folytatása az Ők én vagyok című sikeres vallomásnak. A Kinyílt az Ég? kötet - a cím Kosztolányit idézi - ugyanezen a nyomon jár, de most legkedvesebb verseiről és a költőkről mesél. Nyomon követi az ifjúkor ízlésvilágának és lelkesedésének átalakulását, az érett férfikor társadalmi érzékenységének, szerelmeinek és kiábrándultságának, hitének és kétségeinek megfelelő érzelmi és intellektuális rezonálásává. Várhatóan ennek a kötetnek is jelentős közönségsikere lesz. Popper Pétert sokan kérdezik, diákok és felnőttek: mit olvassak? Ez a két kötet egyben felelet is erre.

Ára: 1 984 Ft

Kizökkent az idő

Regények, versek, drá-mák. A pszichológus-író, aki valtig állítja, hogy sokkal több lelekismcretet ranult írókról es költőktől, mint a tankönyvekből és a tudományos monográfiákból, vegül három kötetben elénk tárta bizonyítekait. Az Ők én vagyok, a Kinyílt az Ég? és most a Kizökkent az idő beszél arról a kölcsönharásról, amelyben az ember kul- túrát teremt és a kultúra teremti az embert. ? Van, akinek az élet kell, van, akinek a köny- vek" - állapírotta meg Füst Milán. De Popper Péternek mind a kettő kellett. Bejárta szinte az egész világot, kutatva, rátalál-e olyan országra, ahol nem érzi rosszul magát. De soha nem szűnt meg benne a megosztani akarás, tchát írt. Nem útleírásokat, hanem belső elmcnyeket, beszélgetéseket önmagával, barátaival, halottai- val és az írókkal, a költőkkel, akik mindenhová elkísérték. Ez a könyv kalandregény. Egy civil bámuló- kérdező szellemi kalandozása az ókori görög tra- gédiától a modern amerikai abszurd dramáig. A dráma, a színpad, a színészek világában bolyongó, a színház istenei előtt időnként áhítatosan leboruló, néha kételkedve rájuk pislogó író kalandjai, akiben lassan kiformálódik valamilyen érzelmi-intellektuális-misztikus többlet, ami csak ennek a zárt világnak az ajándéka lehet.

Ára: 1 984 Ft