Popper Péter honlapja
Könyvek

Tűz a hegyen - Izraeli napló és elmélkedések

Ennek a könyvnek a szerzője Magyarországon született, magyarul beszél és ért legjobban, magyar a kultúrája, ízlése, magyar egyetemen lett professzor. Írásaival, vagy ha külföldön dolgozott, előadott, a magyar szellemi életnek szerzett megbecsülést. Halottai magyar földben pihennek.Mégis serdülőkora óta sokszor megpróbálták kilökni a magyarságból, néha meg is akarták ölni, mert zsidó. Magyarságát, zsidóságát, sem a fasizmus idején, sem a szocializmusban, sem a rendszerváltás után soha nem tagadta meg. Ebben az írásában kíméletlen őszinteséggel megpróbálja megmutatni a Duna-Tisza táján otthonra talált zsidóság kettős gyökereit, a magyar zsidóság bonyolult lelki helyzetét a közös kultúrában, annak minden értékével, ellentmondásával, konfliktusaival, jó- és rosszindulatú értelmezésével együtt.

Ára: 2 384 Ft

Út az istenektől Istenhez

A szerző fiatal kora óta sokat törte a fejét azon, hogy az egyistenhit miért győzte le a politeizmust. Hiszen több istenben hinni sokkal szabadabb, örömtelibb, kevesebb bűntudattal terhelt élet, egyiktől a másikhoz lehet fordulni védelemért. A szigorú egyetlen Isten becsaphatatlan, nem lehet előle elbújni, elmenekülni, üdvözülés és kárhozat csak az ő kezéből ered. A vallásokban ő a totális rendszer. Erről ír ebben a könyvében. Kapóra jött számára a Gnózis és a gnosztikusok újbóli megerősödése, amely ellentmond sok vallásos hagyománynak, s főként Júdás evangéliumának felbukkanása. Minden társadalomnak vannak lezárt és megkövesedett mítoszai. Júdás az árulók árulója, az emberiség legnagyobb gonosztevője. Soha nem fogják elfogadni, mint Krisztus egyetlen szövetségesét, megértőjét a megváltás művében. Holott alakja kezdettől furcsa, kettős fényben villódzik. Csókja vajon a Jeruzsálemben közismert názáreti rabbi elárulása volt-e, vagy a szeretet utolsó fénye Jézus életében? Erre a kérdésre ma már senki sem fog válaszolni. Mégis egy pillanatig el lehet gondolkozni az eddig ismeretlen evangélium megrendítő közlésein is. Azután mindazt el lehet vetni, amit állít, vagy halvány lehetőséget nyitni a kétezer év előtt lejátszódott tragédia és misztérium másféle értelmezése előtt.

Ára: 1 424 Ft

Vallásalapítók

Az idők során több könyvet írtam a vallás témakörébol. Az Íras kötete szólt az Ó- és Újszövetségről, a Van ott valaki? a valláspszichológia alapkérdéseiről, Az Istennel sakkozás kockázata és Az önmagába térő ösvény a távol-keleti vallásbölcseletekről. Ennek a sorozatnak a zárókötetét tartja most kezében az olvasó. Az évezredek során a vallások többsége eltávolodott az alapítók szellemi világától. Ez az egyik oka annak, hogy irányzatokra bomlottak, pl ma már nincs egységes zsidóság, kereszténység, buddhizmus. Baj? Nem baj. Isten olyan hatalmas kozmikus intelligencia, hogy nem fér bele egyetlen szellemi irányzatba sem, sokféle út vezet feléje, Jelen írásomban nem a vallásokról szólok, hanem az alapítók szellemi arculatáról, jelleméről és sorsuk alakulásáról. Nem szeretném, ha valódi személyiségüket lassan elfednék a legendák és az utólagos értelmezések.

Ára: 1 984 Ft

Válság és megújulás - Siva nevető tánca

Ami él, mozgásban van. A történelem, a társadalom is. A lényeg: Nincs olyan inga, amelyik csak az egyik irányban leng ki. Testileg, lelkileg, társadalmilag nagy események váltogatják egymást. Ne ítélkezz túl korán, hogy jók-e, vagy rosszak! Pusztulás és újraszületés ugyanaz a folyamat. Az új eljöveteléhez a réginek meg kell semmisülnie. És ez sokszor fájdalmas, ijesztő megrázkódtatás, egyéni sorsunkban és kollektív életünkben is. Ennek ellenére ne ess pánikba, mert ez csak rontja a helyzeteket. A kiváró nyugalom megőrzése lenne az ideális, a legnagyobb zűrzavarban is. Csakhát érzékeny és önmagunkat féltő lények vagyunk. Tehetünk magunkért valamit válságok idején? Ebben próbálnak segíteni ezek a tanulmányok. Talán nem adhatnak sokat, de a bajban a legkisebb kapaszkodó is hasznos és megnyugtató lehet.

Ára: 2 144 Ft

Várj amíg eljön az órád - Rekviem Indiáért

India szelleme tízéves koromban érintett meg. Azóta vágytam arra, hogy odajussak. Úgy éreztem, dolgom van Indiában. És mint minden igazán fontos dolog az ember életében, ez is megvalósult. Talán ez India legfontosabb tanítása az én számomra: Ne sirasd, ami nem jött el hozzád, vagy amihez te nem érkeztél el idejében. Ebből tudhatod, hogy nem volt megírva sorsdöntő találkozásotok az Élet Könyvében - vagy a karmádban, ahogy tetszik. Nem vagyok Ázsia-rajongó. Nem hiszem, hogy a Távol-Keleten boldogabbak, egészségesebbek, harmonikusabbak az emberek, közelebb élnek a teremtés műhelyéhez, mint bárhola világon. Nem hiszem, hogy aki a saját hazájában - ahová talán nem véletlenül született - nem találja meg a szellemi útját, idegen kultúrában megtalálja. Terentius híve vagyok, aki kétezer évvel ezelőtt arra figyelmeztetett, hogy: csak égboltot vált, nem lelket, aki áthajózik a tengeren. Nem akarom, hogy megtérj a hinduizmushoz, Buddhához, a dzsain Mahavirához, sem a jógát mai formájába öntő Patandzsalihoz. Én csak mesélni akarok Indiáról, minden objektivitást elhessegetve és szélsőséges szubjektivitással arról, ami ott közel jött hozzám. Vagy talán nem is Indiáról szól a mese, hanem magamról, arról hogy mivé nőtte ki magát az, ami éppen hatvan évvel ezelőtt, Selva Raja Yesudian mester pesti jógaiskolájában kicsírázott bennem.

Ára: 2 384 Ft

Lapozás: «123456789