Popper Péter honlapja
Könyvek és monográfiák


Könyvek és monográfiák

666: a sátán a XXI. században
: modern ezoterikus tanítások
a gonoszról és a sötét szurdokáról /. - [Budapest] :
Saxum, cop. 2002. - 122 p.
Általános pszichológia / et al. ; szerk. Kis
Géza]. – Budapest : Rejtjel, 1995. -194 p.
A belső utak könyve /. - Budapest: Magvető,
1981. - 150 p.
Belső utakon /; [közread. a] Türelem Háza BT.
- [Budapest] : Türelem Háza, 1995. - 360, [5] p.
Tartalom: A belső utak könyve; Az önmagába térő ösvény
Basic questions of medical psychology /;
[publ.] Semmelweis University of Medicine Department of
Medical Psychology
. – Budapest : [SOTE], 1991.- 259, [6] p.
Besondere Fragen der medizinischen Psychologie
; [hrsg. von] Forschungsgruppe für medizinische
Psychologie der Semmelweis Universität für Medizin.-
Budapest: Semmelweis Univ. für Medizin, 1991.- 347 p.
Bevezetés a pszichológiába: egységes jegyzet / Geréb
György, – Budapest : Tankönyvkiadó, 1974. -
164 p.A csoportpszichoterápia elméleti és gyakorlati kérdései /
.. – Budapest : Akadémia, 1984.- 242 p.
Exploráció és terápia /.- Budapest :
Akadémia, 1981. - 113 p.
Fáj-e meghalni? : mit tanítanak a halálról? : miben érdemes
hinni? / [Budapest] : Saxum, cop. 1999. - 183 p.
Felnőttnek lenni... : a "létező" és a "készülő" ember / - [Budapest] : Saxum, cop. 2000. - 158 p.
Gázláng: lágerfoglyok írásai / Marton Frigyessel
- [Budapest] : Saxum, [2003]. - 163 p.
Grundfragen der Medizinischen Psychologie
Semmelweis Universitat für Medizin.- Budapest : (Dabasi
Nyomda), 1985. - 215 p.

Gyerekek, szülők, pszichológusok / szerk. Feuer Mária,
– Budapest : Akadémiai Kiadó, 1992. - 373 p.
Hazugság nélkül - [Budapest] : Saxum, cop.
1999. - 160 p.
Hogyan öljük meg magunkat? : Pszichosztorik, A
hétköznapok lélektana, válogatott publicisztika /
[Budapest] : Relaxa, 1991. - 242 p.
Holdidő / [Budapest] : Saxum, cop. 2001. -
197, [3] p.
Az Írás I.: az Ószövetség: a Teremtés könyvétől Malakiás
prófétáig / - [Budapest] : Saxum, cop. 2004. -
247 p.
Az Írás II.: az Újszövetség : Máté evangéliumától a Jelenések
könyvéig / - [Budapest] : Saxum , cop. 2004.-
239 p.
Istenek órája [szerk. és a bevezető riportot
kész. Erdei Grünwald Mihály] ; [fotó Szelényi László]. –
Budapest : Türelem Háza, cop. 1996. - 143 p.

Az Istennel sakkozás kockázata - Budapest:
Türelem Háza, 1995. - 203 p.
A kriminális személyiségzavar kialakulása
Budapest : Akad. K., 1970. - 171, [1] p.
Lélek és gyógyítás:
- [Budapest] :
Saxum, cop. 2002. - 159 p.
Lexikon a szerelemről. - Budapest : Kossuth, (1987).- 236 p.
A meghívott szenvedély : férfiak és nők titkai nyomában /
- [Budapest] : Saxum, cop. 2000. - 174 p.
:Beszélgetések a világról és a túlvilágról Müller
Péterrel és Popper Péterrel / [riporter] Révai Gábor. -
[Budapest] : Jonathan Miller Kft., 2003. - 269 p.
Az orvosi pszichológia alapkérdései / [közread. a] SOTE Orvospszichológiai Oktatási Csoport. –
Budapest : (Fővárosi Nyomdaip. V.), 1983. - 154 p.

Az orvosi pszichológia speciális kérdései Semmelweis Orvostudományi Egyetem Orvospszichológiai
Oktatási Csoport
:SOTE, 1990.- 146 p.
Ők - én vagyok: 33 legfontosabb könyvem / -
[Budapest] : Saxum, cop. 2003. - 299 p.
.Az önmagába térő ösvény. – Budapest:
Szépirod. Kvk., 1990. - 250 p.
Peloni avagy Pilátus testamentuma .
– Budapest : Türelem Háza, 1997. - 216 p.
A pokol színei Budapest : Relaxa, 1991. -
234 p.

"Részemről mondjunk mancsot” : vallomás a négylábúakról,
akik nélkül elviselhetetlenül sivár lenne az élet
[ill. Ispán Mónika]. - [Budapest] : Saxum, cop. 2004. - 243 p.
Rorschach-szótár : a Rorschach teszt gyakorlati kézikönyve.
– Budapest : Magyar Pszichológiai Társ., ([1985]).- XI, 107 p.;
20 cm
Studies in clinical psychodiagnostics and psychoterapy /
editor- in- chief Lajos Kardos ; assistant editor Csaba Pléh ;
consultant editor Budapest : Akadémiai Kiadó,
1987. - 191 p.


Személyiségünk titkai :
Ranschburg Jenővel ;
[illusztrálta Sajdik Ferenc]. – Budapest : RTV-Minerva, 1978
([Budapest]: NYIFÜ; Budapest : Dabasi Ny. ;Dabas). - 229 p.
: Dabasi Ny. ; Dabas). – 128 p.
A tigris és a majom : Mihancsik Zsófia interjú könyve. – Budapest: M. Kvklub, 2002. - 272 p.
Training der Gefühle: emotionales Gleichgewicht,
Selbstkontrolle, Konzentration, Meditation / Berlin : Volk und Gesundheit, 1990.- 93 p.


Út a tükrökön át: izraeli napl/
. - [Budapest] : Saxum, cop. 2000. - 190 p.ó és elmélkedések
Van ott valaki? : a valláspszichológia néhány fontos
kérdéséről / - [Budapest] : Saxum, cop. 2001. -
175 p.
Zsidó eszmék és jelképek: A zsidóság hitvilága és
közgondolkodásának filozófiája /- [Bp.] :
Saxum, 2002.- 246 p.

Cikkek, tanulmányok

Álominterjú Mérei Ferenccel In: Kritika. 1993. 5. sz. p. 30-
31.
Antiszociális csoportok keletkezése fiatalkorban In:
Tanulmánygyűjtemény az inadaptált serdülők pedagógiája
köréből / [Szerk.]: Murányi-Kovács Endréné. – Budapest:
Tankvk, 1987. – p. 325-332.
Asklepiostól Mercuriusig. In: A jövő orvosai: Tanulmányok
a pályaalkalmasságról, a képzésről és beválásról, 1986-1990 /
szerk. . – Budapest : SOTE, 1991. – p. 1-11.
A biblikus gondolkodásmód és a pszichoanalízis In:
Thalassa. 1990. 1. sz. p. 53-60.
A családi értékrend In: Élet és Tudomány. 1972. 4. sz. p.
162-165.
Difficulties of family adiustment of adopted children In:
Research Review. 1989. No. 1. p. 153-156.
Ember és transzcendencia. [1-2.] In: Élet és tudomány.
1998. 15, 17. sz. p. 460-461, 524-525.


És hamarosan a sötétség? In: Kritika. 1993. 11. sz. p. 4-5.
Freud, a pszichológia Buddhája. In: Magyar Lettre
Internationale. 1994/95. p. 70-74.
A gyermek agresszív viselkedésének néhány kiváltó okáról
In: Pszichológia. Budapest : Trifer, 1999. – p. 227-229.
A gyermek erkölcsi világképe a színházi élmény
szempontjából In: Tanulmányok a gyermekszínházról / [szerk.
Földényi F. László]. – Budapest: MSZI, 1987. - p. 93-103.A pszichológia nagykorúsága: Est necesse navigare? In:
Magyar Pszichológiai Szemle. 1981. 6. sz. p. 620-623.
.A klinikai pszichológus szakértői munkájának módszertani
kérdései. Célkitűzés In: Bűnöző fiatalok. A bűnözés
megelőzésének kérdései. Válogatás kriminálpszichológiai
tanulmányokból / [Szerk.]: Münnich Iván ; Szakács Ferenc. –
Budapest : Tankvk., 1990. – p. 379-391.
A kóros kövérség és soványság psychológiai vonatkozásai
In: Az extrém tápláltsági állapotok / szerkesztette Eckhardt
Sándor ; Gyenes György. - Budapest:Akadémiai Kiadó,1979. -
p. 123-130.

A kriminális személyiség sajátos reakciómódja In:
Szemelvények a hazai gyermek- és ifjúságvédelem
irodalmából. Szöveggyűjtemény / [Szerk.]: Gáti Ferenc. –
Budapest : Tankvk., 1989. – p. 85-98.
Kriminálpszichológia In: Alkalmazott pszichológia /
[Szerk.]: Lénárd Ferenc. – Budapest : Gondolat Kvk., 1984. –
p. 453-498.
Lehet egy javaslattal több? In: A jövő orvosai: Tanulmányok
a pályaalkalmasságról, a képzésről és beválásról, 1986-1990 /
szerk. . - Bp.: SOTE, 1991. - p. 240-250.
A lelki működések alapkérdései. Pszichológia újságírók
számára In: Sajtópszichológia. – [Szerk.]: Földes Anna. –
Budapest : MÚOSZ Bálint György Újságíró Akadémia, 1998. –
p. 7-76.
A magatartás pszichológiai szabályozása In: A biológiai
szabályozás / szerkesztette Csaba György; [írta Vekerdi László
et al.]. – Budapest : Medicina, 1978. – p. 305-336.

Az orvosi pályán való beválás kutatásának lehetőségei In: A
jövő orvosai: Tanulmányok a pályaalkalmasságról, a képzésről
és beválásról, 1986-1990 / szerk. . – Budapest :
SOTE, 1991. - p. 23-27.
Orvospedagógia alulnézetből In: A jövő orvosai :
Tanulmányok a pályaalkalmasságról, a képzésről és beválásról,
1986-1990 / szerk. Budapest : SOTE, 1991. - p.
114-120.
Paradox kísértések a XX. század varázshegyén In: A jövő
orvosai: Tanulmányok a pályaalkalmasságról, a képzésről és
beválásról, 1986-1990 / szerk. Budapest :
SOTE, 1991.- p.40-45.
A polgár a vérzivatarban. A lélektani aspektus. In: Mozgó
világ. 1999. 1. sz. p.69-72.
Csányi Vilmos - Csirke Ernő - Csige József -
Kulin Ferenc - Horn Gábor
Hétköznapi fasizmus Magyarországon.
[Közread.]: Gellért András In: Kritika. 1988. 6. p.31-35.
Elhangzott 1987. február 12-én a Kossuth Rádióban.
Profán rekviem. Dr. Szinetár Ernő emlékére. /1902-1996./
In: Élet és irodalom. 1996. 17. sz. 7.p.

Racionalitás és mítosz az európai kultúrkörben. In: Tattva.
1998. 1. sz. p. 17-19.
A serdülők alkoholizmusáról In: Alkohológia. 1972. 4. sz. p.
144-147.
Szabad asszociációk az "orvos" hívó szóra In: A jövő
orvosai: Tanulmányok a pályaalkalmasságról, a képzésről és
beválásról, 1986-1990 / szerk. . - Budapest:
SOTE, 1991. – p. 178-181.
Szondy Mária - Métneki Júlia - Czeizel Endre
Súlyos értelmi fogyatékosok kóreredeti vizsgálata In:
Orvosi Hetilap. 1976. p. 1017-1020.
A tevékenység szerepe az ember életében In:
Óvodapedagógiai nyári egyetem Kecskeméten, 1983 /
[összeáll. Horváth Béla] ; [előadó t al.]. –
Kecskemét : [Óvónőképző Int.], 1983 [!1984]. – p. 13-37.
A Tóra pszichológiai, etikai értékei a modern kultúrában. In:
Szombat. 1996. 1. sz. p. 3-5.
Választás után. Egy vereség lélektani anatómiájának vázlata.
In: Mozgó világ. 1998. 9. sz. p. 3-12.

A vallás lélektan: A megszentelt idő. In: Élet és tudomány
1995. 49. sz. p. 1548-1549.
A vallás lélektan: Hit és hiszékenység. In: Élet és tudomány
1996. 15. sz. p. 456-457.
A vallás lélektana: A csend mögött. In: Élet és tudomány.
1996. 1. sz. p. 8-9.
A vallás lélektana: A drámai lény. In: Élet és tudomány.
1996. 7. sz. p. 136-137.
A vallás lélektana: A mitologikus gondolkodás. In: Élet és
tudomány. 1995. 47. sz. p. 1480-1481.
A vallás lélektana: A sötét szurdok. In: Élet és tudomány
1996. 5. sz. p. 204-205.
A vallás lélektana: A tér a vallásos világképben. In: Élet és
tudomány. 1995. 45. sz. p. 1416-1417.
A vallás lélektana: Az idő a vallásos világképben. In: Élet és
tudomány. 1995. 51. p. 1612-1613.
A vallás lélektana: Az ismeretlen tartomány. In: Élet és
tudomány. 1996. 3. sz. p. 72-73.
A vallás lélektana: Gondolkodásunk szintjei. In: Élet és
tudomány. 1995. 41, 43. sz. p. 1292-1293, 1354-1355.
A vallás lélektana: Rend és tekintély. In: Élet és tudomány
1996. 12. sz. p. 372-373.

A zsidó-keresztény kultúra hatása a pszichoterápiára In:
Múzsák a díványon. Pszichoterápia és kultúra / [Szerk.]: Füredi
János ; Buda Béla. – Budapest : Magyar Pszichiátriai Társaság,
1992. – p. 131-146.